Máme rádi zábavu, aktivní pohyb, tvořivost, a proto jsou naše školní výlety právě takové. Program s dětmi začíná jakmile vkročíte na palubu lodi a pak už se nenudíte až do konce.

PLUJTE S NÁMI DO POHÁDKY
Tento výlet je vhodný pro děti MŠ a nižší ročníky ZŠ a začíná nástupem
na naši výletní loď NOE. Během plavby do našeho domovského přístaviště už probíhá program, který pokračuje po vylodění na Pohádkové stezce. Děti prochází známými pohádkami, plní úkoly, navštíví perníkovou a vodnickou chaloupku. Po našem programu je možné si udělat ohýnek, opéct buřty nebo zahrát míčové hry. Pro ty, co rádi tvoří můžeme výlet zpestřit výrobou vlastního kapra z Baťova kanálu. Nakonec odplujete lodí zpět.

Cena výletu při plavbě z Veselí n.M.: 299,-kč/os
(cca 2hodiny plavby+2hodiny program)
Cena výletu při plavbě ze Vnorov: 249,-/kč/os
(cca 1hodina plavby+2hodiny program)

 

PIRÁTSKÁ PLAVBA
Tento výlet je vhodný pro děti MŠ a nižší ročníky ZŠ. Při plavbě do našeho přístavu se dětem už věnuje posádka pirátů, takže na lodi je pěkně veselo.

Je skvělé, když se děti připraví už doma nebo společně ve škole (malovaná trička, pásky přes oko, vlajka, kterou vyvěsíme na loď ).

Po doplutí na základnu si namalujeme pirátské šátky (černé bavlněné trojcípé šátky, razítka, bílá barva ). Zatímco bude barva zasychat, vyrazí děti plnit pirátské úkoly. Budou-li úspěšní, dostanou mapu k pokladu. Je možné si udělat ohýnek, opéct buřty, zahrát míčové hry. Na konec plavba lodí zpět.

Cena výletu při plavbě z Veselí n.M.: 299,-kč/os
(cca 2hodiny plavby+2hodiny program)

Cena výletu při plavbě ze Vnorov: 249,-/kč/os
(cca 1hodina plavby+2hodiny program)

Pirátský šátek se hradí zvlášť: 99,-/ks ( včetně barev )

 

PLAVBY DO LUŽNÍHO LESA
Tento typ výletu je vhodný pro žáky ZŠ. Děti připlují naší výletní lodí NOE na plavební komoru Vnorovy I, odkud vyrazí na výukový program vedený zkušeným lektorem ze Vzdělávacího a informačního centra Bílé Karpaty.
Seznámí se s typickou faunou a flórou lučního lesa, projdou naučnou stezkou a budou plnit praktické úkoly. Na závěr plavba lodí zpět. Program je přizpůsoben věku dětí.

Cena výletu při plavbě z Veselí n.M.: 299,-kč/os.
Cena výletu při plavbě ze Vnorov: 249,-kč/os.
( min. délka trvání: 3hod. )

 

PLAVBA ZA HISTORIÍ BAŤOVA KANÁLU
Tento typ výletu je vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ a středoškoláky. Vyplujeme s dětmi výletní lodí NOE směrem k plavební komoře Vnorovy I., během plavby se dozví zajímavosti z historie řeky Moravy, stavby Baťova kanálu i o jeho současném provozu. Součástí plavby je proplutí plavební komorou, seznámení s jejími technickými parametry, ukázka unikátního mimoúrovňového křížení řeky Moravy s Baťovým kanálem a zbytky vodní lanovky.

Možnost využití našeho areálu k opečení špekáčků, k míčovým hrám či procházce lužním lesem. Na závěr plavba zpět k místu nalodění.

Cena výletu při plavbě z Veselí n.M.: 299,-kč/os.
Cena výletu při plavbě ze Vnorov: 249,-kč/os.
( min. délka trvání: 3hod. )

 

HVĚZDY NA VODĚ
Hodinová vyhlídková plavba výletní lodí NOE spojená s návštěvou a programem ve Hvězdárně ve Veselí n.M. , v jediné hvězdárně, která má vlastní přístaviště.


KÁNOE NA BAŤÁKU
Tento typ výletu je vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ. Po plavbě výletní lodí NOE následuje na výcvikovém kanálu s max. hloubkou 80cm výuka a praktický nácvik vodáckých dovedností (rafty, kánoe, uzlování ). Na závěr plavba zpět k místu nalodění.

Cena výletu při plavbě z Veselí n.M: 349,-kč/os.
( min. délka trvání cca 4hod. )
Cena výletu při plavbě ze Vnorov: 299,-kč/os.
( min. délka trvání cca 3hod. )

 

Napište nám!

Objednávky

objednavky@batuvkanal.cz
Jestli si chcete objednat nějakou z našich loděk, kajaků apod. použijte prosím tento mail.
Prosím pozor, abyste se k nám správně dostali musíte projet vesnicí Vnorovy. Jestliže Vám bude navigace ukazovat cestu ze Bzence do leva, proti proudu Moravy, skončíte u Vnorovského jezu ze kterého se k nám nedostanete.